Yhteispäivystyksen chat-palvelun testaus Pyhännän asukkaille

28.03.2019

Yhteispäivystys testaa chat-palvelua
 

Oulun seudun yhteispäivystys (OSYP) testaa chat-palvelua 31.5.2019 saakka. Sairaanhoitajat vastaavat asiakkaiden kysymyksiin suomeksi ma - pe klo 10 - 20. Ch​at-palvelussa sairaanhoitajan antavat yleistä terveysneuvontaa ja päivystyksellistä palveluohjausta.
 

Linkki palveluun löytyy oys.fi –sivuston etusivulta kohdasta ”Päivystys”.

https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/palvelut/ppshp/osyp-terveysneuvonta-chat
 

Asiointi tapahtuu palvelussa nimettömästi. Henkilökohtaista terveysneuvontaa tarvitsevat asiakkaat ohjataan soittamaan terveysneuvonnan puhelinpalveluun (08 315 2655). Hätätilanteissa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112 ja myrkytyksiin liittyvissä asioissa palvelee ympärivuorokauden myrkytystietokeskus numerossa 0800 147 111 (maksuton numero).

Sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi chat-palvelukokeilun yhteydessä kerätään tietoa palvelun käytöstä. Käyttäessään palvelua asiakas hyväksyy tiedon tallentamisen tutkimuskäyttöön. Yksittäisiä palvelun käyttäjiä ei voida tunnistaa kerättävästä aineistosta.

Chat-palvelun käytöstä tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen merkitys chat-palvelulla on päivystyksellisen terveysneuvonnan ja palveluohjauksen toteuttamisessa.

Kokeilun aikana palvelu on Oulun, Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Tyrnävän, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Pudasjärven, Iin, Pyhännän ja Siikalatvan asukkaiden käytössä.
 

Sähköisen neuvonnan palvelu toteutetaan yhteistyössä Päivystystalo.fi -palvelun ja terveysneuvontapalvelu Luona Hoiva Oy:n kanssa.