Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

 

Tukipalvelut

Tukipalvelut ovat asiakkaan kotona selviytymistä tukevia palveluja ja niistä peritään palvelusta riippuen erilliset tukipalvelumaksut. Tukipalvelujen myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen tarveharkintaan.

Tukipalveluja haetaan erillisillä tukipalveluhakemuksella, joita saa myös kotihoidon tiimeiltä ja palvelukeskuksista.
 

Ateriapalvelu

Asiakkaalle kotiin kuljetettava lämmin ateria tai ruokailumahdollisuus palvelukeskuksessa.

Kylvetyspalvelu

Asiakkaat saavat kotona selviytymisen tukemiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseen liittyviä palveluja palvelukeskuksessa. Palvelupäivä sisältää  sopimuksen mukaan ruokailun, kylvetyspalvelun ja kuljetuksen.

Turvapalvelu

Hälytysjärjestelmä, jonka avulla asiakas saa apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Turvapuhelimella voidaan rannekkeen avulla hälyttää apua. Hälytykset ohjautuvat kotihoitoon ja palvelukeskukseen. Hälytysjärjestelmään kuuluu asiakkaan kotiin asennettava turvapuhelin hälytysrannekkeella ja tarvittaessa turvapuhelimeen voidaan asuinturvallisuuden lisäämiseksi liittää ovihälytin.

Asiointipalvelu

Kauppa-asiointipalvelua annetaan kotihoidon tukipalveluna  kotihoidon asiakkaille silloin, kun asiakas tai omaiset eivät pysty itse huolehtimaan tai järjestämään kauppa-asiointia. Palvelu sisältää yhdessä asiakkaan kanssa tehdyn kauppalistan mukaisten ostosten keräämisen ja toimittamisen asiakkaalle. Kauppa- ja asiointipalvelua myönnetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti asiakkaalle myönnetään yksi asiointipalvelukerta viikossa.
Pankkiasiat hoitaa ensisijaisesti asiakas tai hänen uskottu henkilönsä. Kotihoito hoitaa pankkiasiat vain poikkeustapauksissa, jolloin laskut ohjataan suoramaksupalveluun tai käytetään maksupalvelua.

Kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin oman kunnan alueella turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.
Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään määrärahan puitteissa pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille, joilla on selkeä sairauden/toimintakyvyn heikkenemisestä johtuva liikunta-/toimintarajoite, ja jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä.
Matkoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan asuinpaikka sekä omaisten ja muun tukiverkon mahdollisuudet auttaa kuljetuksissa.
Huomioon otetaan myös joukkoliikenneyhteydet ja etäisyydet eri palveluihin/asiointipaikkoihin. Myöntämisen perusteena ovat lisäksi hakijan/puolisoiden yhteenlasketut tulot ja varallisuus.
(Perusturvalautakunnan 18.2.2020 § 5 vahvistamat sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä 1.3.2020 alkaen)
 

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.