Tiedote Haapaveden kaupungin asukkaille 26.11.2020

27.11.2020

Ajankohtaista koronaviruksesta

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella (Haapavesi ja Pyhäntä) ei ole todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja.

Alueellinen koordinaatioryhmä on 24.11.2020 antanut suositukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Koordinaatioryhmää toteaa, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Koordinaatioryhmän suositukset koko Pohjois-Pohjanmaalle ajalle 26.11-18.12.2020. Suositukset ja aineisto on luettavissa www.oyskorona.fi

Vaikka Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella ei ole todettu tartuntoja, koskevat suositukset myös Haapavettä ja Pyhäntää.

Laajennettu etätyösuositus

 • Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

 

Etäkokouskäytännöt

 • Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

 

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

 

Yksityistilaisuudet

 

 • Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

 

Harrastusryhmät

 

 • Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoisessa harrastamisessa tarkennettuja turvallisuusohjeita.

 

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

 • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
 • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista (pukuhuoneen käytön minimoimiseksi).
 • Vältetään ryhmien sekoittamista.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien oleskelua tiloissa vältetään. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajilla ja huoltajilla olla maskit päällä koko tilassa oleskelun ajan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan. Tämä koskee myös erilaisia harrasteryhmiä.
 • Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

 

Kasvomaskien käyttö

 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 15 vuotta täyttäneille kaikissa sisäliikunta- ja harrastetiloissa 29.10.–18.12.2020. Maskisuositus ei koske liikuntasuoritusta.

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Asiakkaiden tulee hankkia kasvomaskinsa itse. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikunta- ja harrastetiloihin. Maskia tulee käyttää liikuntatilojen lisäksi aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

 

Liikuntatilat

 

Toimipisteet pidetään auki.

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

 

Ottelut, esitykset ja pelit

 

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan viranomaisohjeita. Kaupungin sisäliikuntatilojen katsomoissa suositellaan käytettävän kasvomaskia. Katsomoissa ja tapahtumissa huolehditaan turvaväleistä ja muusta terveysturvallisuudesta. Kaikissa peleissä ja turnauksissa, riippumatta sarjatasosta, noudatetaan yleisötilaisuuksien ohjeita.

 

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

 

Haapaveden kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toteuttamaan toimintaan, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

 

Riskiryhmät

 • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
 • Haapaveden kaupungin Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asumispalveluyksiköissä ovat voimassa aikaisemmin annetut vierailuohjeet.

Aikaisemmin annetut, edelleen voimassa olevat suositukset:

Maskisuositukset

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena.