Saat lääkkeesi helposti eReseptillä

Kun lääkkeen määrääjä määrää sinulle lääkettä, hän kirjoittaa siitä sähköisen reseptin. Se tallennetaan Resepti-keskukseen.

Saat potilasohjeen paperilla. Ohjeessa on kerrottu sinulle määrättyjen lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Voit hakea lääkkeesi mistä tahansa apteekista, jossa on käytössä sähköinen resepti. eResepti on käytössä kaikissa apteekeissa kevään 2012 aikana.

Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty, ja saat lääkkeesi.

Ota mukaan apteekkiin potilasohje ja Kela-kortti. Kun näytät potilasohjeen, asiointisi nopeutuu. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeesi näyttämällä Kela-kortin. Tarvitset Kela-korttia myös, että saat lääkkeestä sairausvakuutuskorvauksen.

Lääkemääräys on yleensä voimassa vuoden.

Jos et halua sähköistä reseptiä, voit pyytää lääkäriltä paperireseptin. Paperireseptin tietoja ei tallenneta Reseptikeskukseen.