Varhainen tuki

Perhekeskuksessa lapset ja vanhemmat saavat tarpeiden mukaista apua

  • nopeasti,
  • kohdennetusti ja
  • koordinoidusti.

Tämä edellyttää toimivaa monialaista yhteistyötä. 

Perhekeskuksessa palveluohjaus on nopeaa, joustavaa ja mahdollistaa viiveettömän pääsyn palveluihin sekä ohjautumisen oikealle työntekijälle. Sähköisten palveluiden kautta palveluihin pääsee helposti ja nopeasti. Varhaisemmalla tuella ja hoidolla vähennetään ongelmien vaikeutumista ja korjaavien palvelujen tarvetta.