Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

 

Palveluseteli

Mikä on palveluseteli

Palvelusetelillä sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tukee asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palvelujen maksamisessa. Palvelusetelillä tuotettavia palveluja ovat tilapäinen ja säännöllinen kotihoito sekä tilapäinen ja jatkuva palveluasuminen.
Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalla palvelulle.

Palvelusetelien arvot tilapäisessä kotihoidossa, säännöllisessä kotihoidossa sekä tilapäisessä ja jatkuvassa palveluasumisessa:
kts. Asiakasmaksut

Palvelusetelin saaminen edellyttää palveluntarpeen arvioimista. Palvelusetelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelusuunnitelma. Tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelin voi saada vain, jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole tarjota hoidontarpeen mukaista hoitopaikkaa.

Palvelusetelin muoto on tarpeen arviointiin (hoito- ja palvelusuunnitelmaan) perustuva viranhaltijan päätös, jossa määritellään myönnetyt palvelut ja niiden sisältö.

Saadusta palvelusta asiakkaan maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Palveluseteli myönnetään määräajaksi.

                    

Kenet valitsen palveluntuottajaksi?

Myöntävän palvelusetelipäätöksen saanut asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palvelusetelituottajista.

Jos olette saaneet myönteisen palvelusetelipäätöksen, voitte valita kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä itsellenne parhaiten sopivan vaihtoehdon.
 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen hyväksymät tehostetun asumispalvelun  palvelusetelituottajat löytyvät Parasta palvelua –verkkopalvelusta (PSOP):
https://parastapalvelua.fi/

Parasta palvelua –verkkopalvelun (PSOP) avulla voit:

 • hakea ja vertailla palveluntuottajia

 • seurata omien palvelujesi toteutumista

 • antaa palautetta saamastasi palvelusta

 • asioida omaisen puolesta

Tutustu Parasta palvelua -esitteeseen. 

 

Käyttöohjeet asiakkaalle: https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/241369208/Ohjeet+henkil+asiakkaalle

Ohjevideot asiakkaalle: https://parastapalvelua.atlassian.net/wiki/spaces/OH/pages/266764309/Henkil+asiakkaan+ohjevideot

 

PSOP-järjestelmään on siirtynyt tällä hetkellä  tehostetun palveluasumisen palveluseteli.

Kunnan hyväksymistä kotihoidon palveluntuottajista hintoineen ja yhteystietoineen voi tiedustella palveluesimiehiltä ja hoito- ja hoivapalvelupäälliköltä.

 

 

Palveluseteli ja verotus

Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia, koska kunnan myöntämistä koti-, tuki- ja terveyspalveluista ei makseta arvonlisäveroa.

Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kotitalousvähennys voidaan myöntää näistä lisäpalveluista.

Palvelusetelin käyttö

 • Lähialueen palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen.
 • Palvelun järjestämistavaksi sovitaan palveluseteli. Palveluseteli myönnetään määräajaksi.
 • Asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös kahtena kappaleena.
 • Asiakas valitsee  kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista itselleen sopivimman vaihtoehdon.
 • Asiakas, omainen/läheinen tai palvelun myöntäjä ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja sopii palveluiden järjestämisestä.
 • Asiakas ja palveluntuottaja tarkistavat palvelupäätöksen sisällön. Palvelusetelillä voi saada apua vain palvelupäätöksessä kirjattuun tarpeeseen.
 • Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta. Asiakkaan maksettavaksi jää palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.