Palveluasuminen ja laitosasuminen

Haapavesi ja Pyhäntä

Palveluasunnot ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.
 

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi palveluasumiseen kuuluu palveluista perittävät ateriamaksu, tukipalvelumaksu sekä hoitomaksu, kts. Asiakasmaksut

Pitkäaikaista laitosasumisen hoitoa järjestetään palvelukeskus Paakkilanhovin  Nokela-yksikössä.  Laitoshoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 mukainen laitoshoidon maksu.

- Tuloselvityslomake pitkäaaikaisen laitoshoidon maksun määrittämistä varten.

 

Tietoa tehostetun palveluasumisen palvelusetelistä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä.