Palvelukeskus Paakkilanhovi, Haapavesi

Palvelukeskus Paakkilanhovi on eri palveluyksiköistä koostuva vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus. Paakkilanhovissa sijaitsevat Nokela ja Onnela sekä dementiayksikkö Tähtelä, jotka tarjoavat kodinomaista tehostettua palveluasumista. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Lisäksi Paakkilanhovissa on itsenäisemmän asumisen mahdollistavia tukiasuntoja. 
Palvelukeskus Paakkilanhovin läheisyydessä sijaitsevat palveluasumisen yksiköt, pienryhmäkodit Peltola ja Rantala.

Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, siivous- sekä hoiva- ja huolenpitopalvelut.
Yksiköissä tarjotaan myös tilapäistä hoitoa. 

Lisätietoja asumispalveluiden esimieheltä, puh. 044 7591 610.

Nokela

Nokela on ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoava yksikkö. Nokelassa on kahden hengen huoneita, palveluasumisen paikkoja on 20.
Puh. 044 7591 615.

Onnela

Onnela on ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoava yksikkö. Onnelassa on yhden ja kahden hengen huoneita.
Puh. 044 7591 616

Tähtelä

Tähtelä on ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjoava dementiayksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistihäiriöisille ja paljon apua, tukea ja valvontaa tarvitseville vanhuksille. Tähtelässä on yhden tai kahden hengen huoneita.
Puh. 044 7591 614

Palveluasuntojen osoite:
Palvelukeskus Paakkilanhovi
Kirkkotie 17
86600 Haapavesi

Paakkilanhovin tukiasunnot

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja tarpeelliset palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Tukiasuntoon muuton tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen tarjoamalla tarvittavia hoito- ja tukipalveluita. Tukiasunnoissa on yhden tai kahden hengen ruokakunnille sopivia asuntoja. Asukas on vuokrasuhteessa ja maksaa itse asumiseen liittyvät maksut.

Tukiasuntojen osoite:
Paakkilanhovin tukiasunnot  A1 - A10                                                                       
Kirkkotie 17   A__                                                                                                     
86600 Haapavesi      

Pienryhmäkodit

Palvelukeskus Paakkilanhovin läheisyydessä sijaitsevat pienryhmäkodit Peltola ja Rantala. Pienryhmäkodit tarjoavat kodinomaisia asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Hoito sisältää asukkaan tarpeiden mukaan päivittäisen perushoidon, ateriapalvelut, siivouksen ja turvapalvelun.

Pienryhmäkotien osoite:
Pienryhmäkoti Peltola
Lallunniementie 7 A
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 627

Pienryhmäkoti Rantala
Lallunniementie 7 B
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 457