Kun joku toinen asioi puolestasi

Jos joku muu hakee lääkkeen apteekista puolestasi, hänellä pitää olla mukana saamasi potilasohje tai sinun Kela-korttisi. Niillä hän todistaa, että hänellä on oikeus noutaa lääkkeesi.

Jos toinen henkilö hoitaa muita eReseptiin liittyviä asioitasi apteekissa, sinun pitää antaa siihen kirjallinen suostumus, jonka sinä olet allekirjoittanut. Jos toinen henkilö hoitaa eResepti-asioitasi terveydenhuollossa, se edellyttää aina allekirjoittamaasi suostumusta.

Suostumus annetaan lomakkeella. Niitä saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai kolmeksi vuodeksi. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina kolme vuotta.

Toinen henkilö voi suostumuksellasi

  • pyytää yhteenvedon käyttämistäsi lääkkeistä selvittää lääkityksesi
  • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun et tarvitse lääkettä enää
  • tehdä sähköisen reseptin uusimispyynnön.