Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

Kotihoito

Haapavesi ja Pyhäntä

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon toiminta-ajatuksena on yhdessä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa tukea palvelunsaajan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi vanhuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn vuoksi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet. Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta,  sauna- ja kylvetyspalvelusta ja kuljetuspalveluista, kts. Tukipalvelut

Kotihoidon palveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut, kts. Asiakasmaksut

Säännöllisen kotihoidon asiakas ilmoittaa tällä lomakkeella tulotietonsa kotihoidon määrittämistä varten. Tuloselvityslomakkeita saa myös oman alueen kotihoidon tiimeiltä tai palvelukeskuksesta.

Asiakkaan tulee heti, kun säännöllinen kotihoito aloitetaan, toimittaa tulotietolomake kotihoidon toimistoon:

Haapavesi: Palvelukeskus Paakkilanhovi, Kirkkotie 17, 86600 Haapavesi

Pyhäntä: Toimistosihteeri Merja Niemimäki, PL 40, 86601 Haapavesi
tai palveluesimies Helena Paakki, Palvelukeskus Nestori, Vakkatie 3A, 92930  Pyhäntä