KORONAROKOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA

15.01.2021

                                                                                                             TIEDOTE 15.1.2021

 

KORONAROKOTUKSET SOSIAALI- JATERVEYSPIIRI HELMEN ALUEELLA

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella on aloitettu 13.1.2021 koronarokotusten antaminen henkilökunnalle kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti.  Ensimmäisenä henkilökunnasta rokotetaan koronapotilaita hoitavaa ja koronanäytteitä ottavaa henkilökuntaa. Viikolla 3 aloitetaan Haapavedellä ja Pyhännällä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi huolehtii myös yksityisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan rokottamisen.

Kansallisen rokotus­jär­jes­tyksen perusteet

Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan koronapotilaiden tai koronaepäiltyjen parissa työtä tekevä terveydenhuollon henkilöstö, joiden terveenä ja työssä pysyminen turvaa epidemian hoidon Suomessa.

Sen jälkeen rokotetaan ne, joille koronaviruksen aiheuttama tauti on seurauksiltaan todennäköisesti kaikkein vaarallisin: ympäri­vuo­ro­kautisessa hoidossa asuvat ikäihmiset ja näiden yksiköiden henkilöstö. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevilla ikäihmisillä on paljon vakavia perussairauksia ja heikentynyt vastustuskyky.

Myös kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rokotetaan rajatusti ensimmäisten joukossa, jotta tietyt kriittiset hoidot voidaan turvata.

Toisessa vaiheessa rokotetaan ikäjärjestyksessä ensin 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt, sitten 75–79-vuotiaat ja sen jälkeen 70–75-vuotiaat. Heidän jälkeensä rokotusvuorossa ovat alle 70-vuotiaat henkilöt, joilla on sairaus, joka altistaa erittäin vakavalle tai vakavalle koronavirustaudille. Kaikki perussairaudet eivät oikeuta rokotukseen tässä toisessa vaiheessa.

Tämän jälkeen alkavat kuntalaisten massarokotukset, joissa rokotetaan muu väestö. Vaiheessa kolme rokotetaan siis esimerkiksi muu sote-henkilöstö, opettajat ja asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt sekä kaikki muut asukkaat, jotka haluavat rokotteen ottaa. Massarokotusten ajankohta, rokotuspaikat ja toteutustapa eivät ole vielä tiedossa.

Rokotus­jär­jestys (THL)

1.  Korona­po­tilaita hoitava tervey­den­huollon henkilöstö sekä ympäri­vuo­ro­kautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat

  • Teho-osastojen henkilökunta. 
  • Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta. 
  • Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta. 
  • Sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat 
  • Kriittinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö rajatusti, esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta. 

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle korona­vi­rus­taudille altistavia perussai­rauksia

  • ≥80-vuotiaat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  • 75–79-vuotiaat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  • 70–74-vuotiaat (mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat)
  • Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.
  • Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

3. Muu väestö

Perussairauksista kärsivien rokotusjärjestykseen vaikuttaa se, miten rokote tehoaa näissä ryhmissä.