Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Hoitotakuu

HOITOTAKUULAKI

Hoitotakuulaki tuli voimaan 1.3.2005 ja sen mukaan kiireetön hoito on saatava määräajassa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kuten aiemminkin sairauden laadusta riippuen heti tai mahdollisimman pian. Lain mukaan potilaan on saatava yhteys terveyskeskukseen virka-aikana välittömästi, joko puhelimitse tai tulemalla terveyskeskukseen. Laki ei tarkoin määrittele välittömän yhteydensaannin ajallisuutta mutta käytännössä sen katsotaan tarkoittavan kohtuullista aikaa saman päivän kuluessa.
Terveydenhuoltolain 30.12.2010/1326 mukaan hoidon tarve on arvioitava kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa tai käynnillä terveyskeskuksessa esimerkiksi hoitajan vastaanotolla. Hoidon tarpeen voi siis arvioida muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri kuten lähihoitaja, perushoitaja, hammashoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.
Lain mukaan lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mutta kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä kun tarve on arvioitu, hammashoidossa kuudessa kuukaudessa. Hoitotakuu ei sinänsä edellytä pikaista lääkärin vastaanotolle pääsyä kiireettömissä tilanteissa. Terveydenhuoltolaki velvoittaa terveyskeskusta ilmoittamaan odotusajat hoitoon pääsystä 4 kk:n välein, tämä toteutetaan kunnan www-sivuilla. 

Hoitotakuulain toteutuminen Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen terveyspalveluissa marraskuussa 2022

Terveyspalveluiden virka-aikainen päivystysneuvonta- ja ajanvaraus on keskitetty yhteen mobiilivaihdenumeroon, johon lisäkoulutetut sairaanhoitajat vastaavat. Myös hammashuollon neuvonta ja ajanvaraus on keskitetty yhteen alueelliseen numeroon. Takaisinsoittopalvelun avulla puhelinruuhkat on saatu tasaantumaan ja asiakkaat tulevat palvelluiksi entistä paremmin ja tehokkaammin. Palvelunumero ei ole enää koskaan varattuna eli yksi puhelu asiakkaalta riittää. Asiakas saa itse valita, jääkö hän odottamaan vuoroaan linjoille vai varaako hän itselleen takaisinsoittoajan, jolloin terveyskeskuksesta tai hammashuollosta soitetaan hänelle sovittuna ajankohtana. Yhteydensaanti toteutuu lain edellyttämällä tavalla.

Kiireetön ajanvaraus tapahtuu jokaiselta terveysasemalta. Asiakkaita ohjataan resurssien mukaan alueen terveysasemille. Hoidontarve tulee arvioiduksi usein jo ensimmäisen kontaktin yhteydessä välittömästi tai viimeistään kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Odotusaika lääketieteellisesti perusteltuun hoitoon ja tutkimukseen lääkärin vastaanotoille on noin 2-4 viikkoa.

Hammashoidossa  hoidon tarpeen arviointi toteutuu 1-3 arkipäivässä. Päivystyspotilaat hoidetaan samana päivänä. Suuhygienistille saa kiireettömän ajan 3 kuukauden kuluessa. Kiireettömän ajan hammaslääkärille saa Haapavedellä 2 kuukauden kuluessa ja Pyhännällä 3 kuukauden kuluessa.

Mielenterveyspalveluissa kiireellinen hoidontarpeen arviointi toteutuu 1-3 arkipäivän kuluessa. Mielenterveyspalveluihin ei ole jonottaneita.

Haapavesi 7.11.2022
johtava ylilääkäri Anne Niemelä