Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Helmen elämäntapamalli

Helmen elämäntapamalli on kansansairauksien ehkäisyyn tarkoitettu perusterveydenhuollon painonhallinnan ryhmäohjausmalli. Se on tarkoitettu Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntien asukkaille, joilla on ylipainosta johtuva korkea sairastumisriski. Ryhmäohjaus on Käypä hoito-suosituksen mukaista perusterveydenhuollon toimintaa, minkä avulla on mahdollista tavoittaa suurempi kohdejoukko kuin yksilöohjauksella. Ryhmät tarjoavat jäsenilleen myös vertaistuen.
 

Helmen elämäntaparyhmät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään vuorotellen Haapavedellä ja Pyhännällä. Ryhmiin voi hakea Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen nettisivuilta tai terveyskeskuksista saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan omalle terveysasemalle. Ryhmään pääsee myös terveydenhuollon ammattihenkilön lähettämänä. Ryhmänvetäjät ilmoittavat hakijalle valinnasta puhelimitse tai sähköpostitse kertoen ryhmän alkamisajankohdan ja paikan.
 

Helmen elämäntapamallin kriteerien (jotka mukailevat Lihavuuden Käypähoitosuosituksen kriteerejä) perusteella perusterveydenhuollon maksuttomiin ryhmiin pääsevät ne henkilöt, joilla painoindeksi on >35 tai painoindeksi on >30 ja D2D-riskitestin pisteitä on 12 tai enemmän (kts. Helmen elämäntapamalli-kaavio). Muille hakijoille on tarjolla Jokihelmen opiston painonhallintaryhmiä (maksullisia) tai terveyskeskuksen liikuntaryhmiä (maksullisia).
 

Elämäntaparyhmiä ohjaavat Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen sydän- ja diabeteshoitajat. Lisäksi OYS:n perusterveydenhuollon yksiköstä saadaan ryhmille /ryhmänvetäjille ravitsemusterapeutin tukea. Myös Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen fysioterapeutit osallistuvat ryhmien ohjaukseen.
 

Elämäntaparyhmät kokoontuvat infotilaisuuden jälkeen viisi kertaa ennalta sovittuina aikoina. Ryhmän toiminta on luottamuksellista ja kannustavaa. Tavoitteena on löytää ryhmäläisille soveltuvia, pysyviä keinoja painonhallintaan. Ryhmän jäseneltä edellytetään sitoutumista ryhmän kokoontumisiin.
 

Ryhmien päättyessä ryhmäläisille tarjotaan erilaisia tukikeinoja painonhallintaan myös jatkossa; joko itse toteutettavia tai esim. Jokihelmen opiston liikuntaryhmiä tai esim. sos. ja terveysalan järjestöjen kautta.

 

Tulppa-ryhmä

Sosiaali-ja terveyspiiri Helmi järjestää asiakkailleen Tulppa-avokuntoutusta Haapaveden terveyskeskuksessa.

 

Tulppa-ryhmässä kuntoutuja

-saa tietoa valtimotaudeista ja riskitekijöistä

-oppii taitoja toteuttaa omahoitoa

-löytää keinoja tehdä elintapamuutoksia

-saa mahdollisuuden vertaistukeen

-saa keinoja työ-ja toimintakyvyn edistämiseen ja

-löytää keinoja sairauden kanssa elämiseen.

 

Tulppa-ryhmä on tarkoitettu kaikille valtimotautia sairastaville tai valtimotaudin riskissä oleville

(aivoverenkiertohäiriö, diabetes, sydänsairaus)

 

Tulppa sisältää 8 ryhmätapaamista n.2 h/ kerta + seuranta tapaaminen 6kk ja 12 kk kuluttua.

Ryhmään mahtuu kerralla 8 kuntoutujaa, ryhmiä alkaa 1/vuosi. Alku tammi-helmikuussa.

 

Tulppa-ryhmään voi hakeutua hakulomakkeella, joita saa terveyskeskuksen neuvonnasta.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä terveydenhoitaja Sirkku Seppäseen,

MA-TO klo 8-9 p. 044 7591 657