eReseptin käyttö palvelutalossa ja kotihoidossa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Helmessä kotihoidon ja palveluasumisen osata eReseptiin siirrytään noin vuoden kuluttua. Toistaiseksi heille kirjoitetaan papereireseptejä.

Voit antaa kirjallisen suostumuksen myös kotihoidon tai palvelutalon edustajalle eReseptiä koskevien asioittesi hoitamista varten. Saat suostumuslomakkeen palvelutalon tai kotihoidon edustajalta, terveydenhuollosta tai apteekista.

Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruminen tapahtuu ilmoittamalla siitä lomakkeella terveyden-huoltoon, apteekkiin tai kotihoidon tai palvelutalon edustajalle. Lomakkeen suostumuksen perumiseen saat terveydenhuollosta, apteekista tai Kelan toimistosta.