Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Palveluista peritään asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Perusturvalautakunnan 15.12.2020 § 76 vahvistama
vuoden 2021 Hoito- ja hoivapalveluiden asiakasmaksuhinnasto.

 

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Kuntaliitto