Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Palveluista peritään asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Perusturvalautakunnan 10.12.2019 § 81 vahvistama, lisäys 22.4.2020 § 19
vuoden 2020 hoito- ja hoivapalveluiden asiakasmaksuhinnasto.

 

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, Kuntaliitto