Alaikäinen ja eResepti

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi itse noutaa apteekista hänelle sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen. Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa sähköisiin resepteihin liittyviä asioita.

15 vuotta täyttänyt alaikäinen voi pyytää apteekista sähköisen reseptin uusimista ja antaa suostumuksia eReseptiin liittyvissä asioissa. Sen sijaan alle 15-vuotias ei voi antaa apteekissa eReseptiin liittyviä suostumuksia, vaan niihin tarvitaan huoltajan suostumus.

Terveydenhuollossa alaikäinen voi pyytää sähköisen reseptin uusimista ja antaa suostumuksensa reseptitietojensa katsomiseen, jos hän pystyy päättämään itse hoidostaan. Muissa tapauksissa reseptin uusimista pyytää ja suostumuksen antaa huoltaja.

Alaikäinen ei pääse katsomaan tietojaan Omien tietojen katselusta. Myöskään vanhemmat eivät näe sieltä alaikäisen lapsensa tietoja. Sen sijaan vanhemmat voivat saada apteekista yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä.

Jos alaikäinen pystyy päättämään hoidostaan, hän voi kieltäytyä eReseptistä ja pyytää paperireseptin. Näin hänen huoltajansa ei saa hänen reseptitietojaan.