Tiedote 26.1.2022

Koronatilanne Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä

Helmen alueella todetaan edelleen useita tartuntoja päivittäin, eikä tapausmäärissä ole nähtävissä selvää laskua rajoituksista huolimatta. Haapavedelle on tullut viikon aikana 39 PCR-testillä varmistettua koronatartuntaa ja Pyhännälle 9 koronatartuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla arviolta puolet tautitapauksista aiheutuu jo omikron-variantista, joka leviää erittäin herkästi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on uudelleen linjannut koronaviruksen diagnostiikka- ja jäljitysstrategian vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä noudatamme sairaanhoitopiirin linjauksia.

 Ohje lieväoireiselle henkilölle

Jos henkilöllä on lieviä ylähengitystieoireita, noudata seuraavia ohjeita:

  • pysy kotona (iästä riippumatta) omaehtoisessa karanteenissa joko normaalina sairauspoissaolona tai etätyössä.
    Poikkeuksena ovat:

- sote-työssä olevat henkilöt,
- raskaana olevat,
- riskiryhmään kuuluvat,
- hoidon tarpeen arviota tarvitsevat,
joiden tulee edelleen hakeutua lievilläkin oireilla koronatestiin terveydenhuoltoon

  • voit halutessasi tehdä kotitestin (pois lukien sote-työssä olevat), mutta negatiivisesta testituloksesta huolimatta sinun tulee pysytellä kotona, kunnes oireet ovat selvästi lieventyneet.
  • sairauspoissaoloon käytetään omailmoitusta työnantajalle, sairaan lapsen hoitotodistusta tai tavanomaista hoitajan tai lääkärin antamaa sairauspoissaolotodistusta (SVA todistus) omasta sairaudesta. Todistuksen saat työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta.

Milloin koronatestiin terveydenhuoltoon?

Koronavirustesti otetaan sote-työntekijöiltä ja heiltä, jotka tarvitsevat oireidensa vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoa joko infektiopoliklinikalla tai päivystyksessä. Aika varataan virka-aikana Helmen päivystysnumerosta                  puh. 08 452 700 tai voit tehdä yhteydenoton Omaolon kautta terveydenhuoltoon. Linkki Omaoloon Helmen etusivulla.

Positiivinen kotitesti varmennetaan terveydenhuollossa otettavalla PCR-testillä vain jos

  • henkilö tarvitsee todistuksen sairastetusta taudista koronapassia varten (ei ole vähintään 2 kertaa rokotettu)
  • sairastunut tarvitsee Kelalle virallisen tartuntatautitodistuksen omasta/lapsen sairastamisesta.
  • jos henkilö on raskaana. Raskaana olevat tarvitsevat varmennetun koronavirustartunnan vuoksi laskimotukoksia ehkäisevän lääkityksen.

Altistuskaranteenit

Kaksi tai useamman rokotteen saanutta henkilöä ei laiteta enää missään tilanteessa altistuskaranteeniin. Tämä koskee myös sote-työssä olevia, joilla on samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä todettu koronavirustartunta. Oireinen koronaviruspositiiviselle altistunut jää pois työstä ja toimii edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Muutokset tartunnanjäljitykseen

Positiivinen testitulos ilmoitetaan tartunnan saaneelle pääasiallisesti soittamalla. Mikäli tartunnanjäljitys ei ehdi samana päivänä soittamaan, ensitieto positiivisesta testituloksesta voidaan ilmoittaa myös tekstiviestillä.

Kun soitamme positiivisesta testituloksesta, niin resurssien salliessa kartoitamme samalla samassa taloudessa asuvat rokottamattomat ja muut mahdolliset suuren riskin altistuneet, joiden rokotussuojasta tartunnan saaneella ei ole tietoa.

Jos saat tekstiviestin varmistetusta tartunnastasi, suosittele myös perheenjäseniäsi jäämään omaehtoiseen karanteeniin, mikäli he eivät olet saaneet vähintään kahta rokotetta. Odota sen jälkeen rauhassa soittoa ja lisäohjeita.

Tartunnanjäljitys selvittää tartunnan saaneelta, onko omaehtoinen eristäytyminen/etätyö oireiden ajan mahdollinen, voidaanko käyttää normaalia hoitajan tai lääkärin kirjoittamaan sairauslomaa oireiden keston ajan vai tarvitaanko tartuntatautilain mukainen eristämispäätös.

Altistuneelta rokottamattomalta selvitetään, onko omaehtoinen karanteeni mahdollinen (etätyö) ja tarvittaessa tartuntatautilääkäri tekee kohdennetusti karanteenipäätöksen altistuneille.

Automaattista tartuntatautilain mukaista eristämis- tai karanteenipäätöstä ei siis enää tehdä kaikille tartunnanjäljityksen kautta kontaktoiduille. Se tehdään ainoastaan silloin, jos muut keinot tartuntaketjun katkaisemiseksi (sairausloma tai omaehtoinen karanteeni) eivät ole käytettävissä.

Koulut ja varhaiskasvatus

Kokonaisia koululuokkia ja varhaiskasvatuksen ryhmiä ei PPSHP:n alueella laiteta karanteeniin, vaikka oppilas olisi ollut koulussa tartuttavuusaikana.

Toistaiseksi PPSHP ei suosittele koululaisille viikoittaisia kotitestejä. Odottamaan tarkennettua ohjeistusta THL:lta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä koskien koululaisten testaamisstrategiaa.

Kategoria