Ajankohtaista koronaviruksesta 20.5.2020

20.05.2020

Ajankohtaista koronaviruksesta 20.5.2020

Koronavirusepidemian kasvu on Suomessa pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella (Haapavesi ja Pyhäntä) ei ole todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja.

Valtioneuvoston 4.5.2020 antamien linjausten mukaisesti Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä avataan kiireettömiä palveluita asteittain.

Omaisten vierailut asumispalveluyksiköissä

Pääsääntöisesti vierailut ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon toimintayksiköissä ovat edelleen kiellettyjä. (STM OHJE 15.5.2020).

Tapauskohtaisesti harkiten oireettomat läheiset (1-2 henkilöä) voivat vierailla turvallisella tavalla saattohoidossa olevan läheisensä luona. 

Läheiset voivat olla yhteydessä esimerkiksi puhelimella, etäyhteydellä, sähköpostilla tai kirjeellä.

Tapaamiset voidaan järjestää ulkona. Tapaamisista sovitaan asumispalveluyksikön kanssa.

Vastaanottokäynnit ovat pandemian aikana vähentyneet myös Helmen alueella. Jos asiakkaat jättävät vastaanottokäyntejä väliin, on vaarana, että hoidon aloittaminen voi viivästyä ja sairaus voi pahentua. Myös monet pitkäaikaissairaudet edellyttävät säännöllistä seurantaa ja kontrolleja vastaanotoilla. Mikäli sinulla on varattu aika vastaanotolle eikä sinulla ole flunssan oireita, suosittelemme että käytät sinulle varatun ajan. Vastaanottoajat kannattaa voinnin salliessa hyödyntää nyt myös siksi, että aikojen peruminen lisää kiireettömien toimenpiteiden hoitojonoja koronaepidemian laannuttua.

Kaikki flunssaoireiset hoidetaan Haapaveden terveyskeskuksessa infektiovastaanotolla, joka sijaitsee muista toiminnoista erillään, joten vastaanotoillamme voi asioida turvallisesti. Myös lääkärien ja hoitajien kiireettömille vastaanotoille annetaan aikoja.

Äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja aikuisneuvola toimivat normaalisti. Kesken jääneitä kouluterveydenhuollon tarkastuksia pyrimme tekemään myös kesäaikana. Pyydämme varaamaan uuden ajan neuvolaan, mikäli oma tai lapsesi aika on peruttu koronaepidemian vuoksi.

Suunterveydenhuollossa pyritään vastaanottotoiminta palauttamaan kesän aikana normaalitoimintaan. Alkukesästä painotetaan koululaisten lakisääteisiä tarkastuksia, sekä pyritään jatkamaan kesken jääneitä hoitoja. Jos hoitosi on jäänyt kesken ja jatkoaika peruttu, pyydämme varaamaan uuden vastaanottoajan. Hoitoa painotetaan myös riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden suunterveyden hoitamiseen valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Mielenterveysneuvola, perheneuvola ja A-klinikka toimivat normaalisti. Asiointi ajanvarauksella tai puhelimitse.

Hoitotarvikejakelu ja apuvälinelainaus toimivat ajanvarauksella.

Sosiaalipalvelut toimivat normaalisti. Ota ensi sijassa yhteys työntekijöiden suoriin puhelinnumeroihin.

Kehitysvammaisten toimintakeskus avautuu supistetusti 1.6.2020. Ohjaajat ottavat yhteyttä asiakkaiden koteihin ja käytännöistä sovitaan yhdessä.

 

Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudet ohjeet ikääntyneille 19.5.2020

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan. Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille.

Hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä

Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. 

Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoillessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.

Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.

 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi