Palveluseteli (vanhuspalvelut)

Palveluseteli (vanhuspalvelut)

Mikä on palveluseteli

Palvelusetelillä sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tukee asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palvelujen maksamisessa. Palvelusetelillä tuotettavia palveluja ovat tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, tilapäinen ja jatkuva palveluasuminen sekä omaishoitajan vapaan aikaisen hoivan järjestäminen. Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin itse tuottamalla palvelulle.

Palvelusetelien arvot tilapäisessä kotihoidossa, säännöllisessä kotihoidossa sekä tilapäisessä ja jatkuvassa palveluasumisessa:
kts. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asiakasmaksut:

Palvelusetelin saaminen edellyttää palveluntarpeen arvioimista. Palvelusetelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelun myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelusuunnitelma. Tehostettuun palveluasumiseen palvelusetelin voi saada vain, jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole tarjota hoidontarpeen mukaista hoitopaikkaa.

Palvelusetelin muoto on tarpeen arviointiin (hoito- ja palvelusuunnitelmaan) perustuva viranhaltijan päätös, jossa määritellään myönnetyt palvelut ja niiden sisältö.

Palveluseteli myönnetään määräajaksi.

Tuloselvityslomakkeet palvelusetelin arvon laskemista varten: 
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli, bruttotulot
Palveluasumisen palveluseteli, nettotulot
                    

Kuka palveluntuottajaksi?

Myöntävän palvelusetelipäätöksen saanut asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan kunnan hyväksymistä palvelusetelituottajista. Sivustolla  www.aputori.fi  ovat kaikki kunnan hyväksymät palveluntuottajat hintoineen ja yhteystietoineen. Saadusta palvelusta asiakkaan maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Jos olette saaneet myönteisen kotihoidon palvelusetelipäätöksen, voitte valita kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä itsellenne parhaiten sopivan vaihtoehdon.

1.1.2014 alkaen ajantasaiset tiedot palvelusetelituottajista ja hinnoista löytyvät Aputorin sivuilta:

Aputori on Oulun eteläisen alueella toimiva palveluverkosto, josta löytyvät kattavasti alueen yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat. Aputori.fi -sivustolla voit etsiä palvelujen tuottajia oman asuinpaikkasi läheltä ja vertailla eri palvelujen hintoja.
 

Palveluseteli ja verotus

Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia, koska kunnan myöntämistä koti-, tuki- ja terveyspalveluista ei makseta arvonlisäveroa.

Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kotitalousvähennys voidaan myöntää näistä lisäpalveluista.

Palvelusetelin käyttö

  • Lähialueen palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen.
  • Palvelun järjestämistavaksi sovitaan palveluseteli. Palveluseteli myönnetään määräajaksi.
  • Asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös kahtena kappaleena.
  • Asiakas valitsee  kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista itselleen sopivimman vaihtoehdon.
  • Asiakas, omainen/läheinen tai palvelun myöntäjä ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja sopii palveluiden järjestämisestä.
  • Asiakas ja palveluntuottaja tarkistavat palvelupäätöksen sisällön. Palvelusetelillä voi saada apua vain palvelupäätöksessä kirjattuun tarpeeseen.
  • Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta. Asiakkaan maksettavaksi jää palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.
     

Lisätietoja palvelusetelistä

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

Sitran julkaisu: Vastauksia kysymyksiin palvelusetelistä (pdf)

Aputori

 

Ota yhteyttä palveluseteliasioissa:

Kotihoidon palveluohjaaja
Asumispalvelujen palveluesimies
044 7591 510
044 7591 610
Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö 044 7591 276

 

Hakemuslomakkeet palveluntuottajille