Ikäihmisten palvelut ja vuodeosasto

Ikäihmisten palvelut ja vuodeosasto
(Hoito- ja hoivapalvelut)

Haapaveden kaupunki tuottaa vanhuspalvelut Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella vastuukuntaperiaatteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi tuottaa 1.1.2019 alkaen Pyhännän kunnan asukkaille myös sosiaalihuollon, vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon palvelut Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Vanhuspalvelujen avulla pyritään ensisijaisesti edistämään vanhusten selviytymistä omissa kodeissaan ja tukemaan heidän toimintakykyään ja omatoimisuuttaan.

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle pyritään järjestämään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut. Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. ateria-, kylvetys-, vaatehuolto- ja turvapalvelut. Mikäli kotona asuminen ei järjestettävistä palveluista huolimatta ole enää jossakin vaiheessa mahdollista, voi hakeutua asumispalvelujen piiriin. Asumispalvelupaikkoja voi hakea pienryhmäkodeista tai laitosasumisen yksiköstä.

Lisätietoja kotihoidosta, tukipalveluista ja asumispalveluista sekä niiden hakemisesta saa hoito- ja hoivapalvelupäälliköltä, kotipalveluohjaajalta ja palveluesimiehiltä.

 

Asiakaspalautteella autat kehittämään palveluitamme:

Voitte lähettää  palautetta vanhuspalveluistamme  toimittamalla tästä linkistä löytyvän palautelomakkeen
Palvelukeskus Paakkilanhoviin, osoitteeseen Kirkkotie 17, 86600 Haapavesi