- - - - terveyskeskus.jpg

Palveluasuminen ja laitoshoito

Palveluasunnot ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi palveluasumiseen kuuluu palveluista perittävät ateriamaksu, tukipalvelumaksu sekä hoitomaksu, kts. Asiakasmaksuhinnasto

Laitoshoitoa järjestetään palvelukeskusten laitoshoitoyksiköissä. Laitoshoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 mukainen laitoshoidon maksu.

Hakemuslomakkeita palveluasumiseen ja lisätietoja palveluasumisen hakemusmenettelyistä voi tiedustella palveluohjaajilta, yhteystiedot alla palvelukeskuksittain.

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella toimii seuraavat palvelukeskukset:

Haapavedellä

Siikalatvan kunnassa

Palvelukeskus Paakkilanhovi Haapavesi

Palvelukeskus Paakkilanhovi on eri palveluyksiköistä koostuva vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus. Paakkilanhovissa sijaitsee laitosasumisen yksikkö Nokela, pienryhmäkoti Onnela ja dementiayksikkö Tähtelä. Lisäksi Paakkilanhovissa on itsenäisemmän asumisen mahdollistavia tukiasuntoja.

Lisätietoja:
asumispalveluohjaaja Tiina Sainio, puh. 044 7591 610 (puhelinaika ma - pe klo 8 - 9 ).

 

Laitosasumisen yksikkö Nokela

Nokela on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Nokelassa on 20 laitospaikkaa.
Puh. 044 7591 615.

Pienryhmäkoti Onnela

Onnela on ympärivuorokautista kodinomaista asumista tarjoava yksikkö. Onnelassa on yhden ja kahden hengen huoneita, asukkaat asuvat vuokrasuhteessa. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, siivous- sekä hoiva- ja huolenpitopalvelut. Yksikössä tarjotaan myös tilapäistä hoitoa.
Puh. 044 7591 616

Pienryhmäkoti, dementiayksikkö Tähtelä

Tähtelä on ympärivuorokautista pienryhmäkotiasumista tarjoava dementiayksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistihäiriöisille ja paljon apua, tukea ja valvontaa tarvitseville vanhuksille. Tähtelässä on yhden tai kahden hengen huoneita, asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, siivous- sekä hoiva- ja huolenpitopalvelut. Yksikössä tarjotaan myös tilapäistä hoitoa.
Puh. 044 7591 614

Palveluasuntojen osoite:
Palvelukeskus Paakkilanhovi
Kirkkotie 17
86600 Haapavesi

Paakkilanhovin tukiasunnot

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja tarpeelliset palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Tukiasuntoon muuton tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen tarjoamalla tarvittavia hoito- ja tukipalveluita. Tukiasunnoissa on yhden tai kahden hengen ruokakunnille sopivia asuntoja. Asukas on vuokrasuhteessa ja maksaa itse asumiseen liittyvät maksut.

Tukiasuntojen osoite:
Paakkilanhovin tukiasunnot                                                                          
Kirkkotie 17   A                                                                                                     
86600 Haapavesi      

Ryhmäkoti Marttalan tukiasunnot 
Lallunniementie 3                                                                                      
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 489

Pienryhmäkodit

Palvelukeskus Paakkilanhovin läheisyydessä sijaitsevat pienryhmäkodit Peltola ja Rantala. Pienryhmäkodit tarjoavat kodinomaisia asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Hoito sisältää asukkaan tarpeiden mukaan päivittäisen perushoidon, ateriapalvelut, siivouksen ja turvapalvelun.

Pienryhmäkotien osoite:
Pienryhmäkoti Peltola
Lallunniementie 7 A
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 627

Pienryhmäkoti Rantala
Lallunniementie 7 B
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 457

Palvelukeskus Pihlajisto Kestilä

Koti- ja asumispalveluohjaaja Arja Akbaba (puhelinaika ma-pe klo 8 - 9) 044 7591 820
Hoivayksikkö Karpalo 044 7591 819
Palveluasunnot Kanerva 044 7591 821
Dementiayksikkö Suopursu 044 7591 822

Palvelukeskus Pihlajisto

Pehkolantie 4
92700 KESTILÄ
faksi (08) 812 5543

Palvelukeskus Kotipiha Rantsila

Koti- ja asumispalveluohjaaja Arja Akbaba (puhelinaika ma-pe klo 8 - 9) 044 7591 820
Pienryhmäkoti Pohjantähti 044 7591 778
Pienryhmäkoti Otava 044 7591 748

Palvelukeskus Kotipiha

Keinontie 12
92500 RANTSILA
faksi (08) 2109 338

Palvelukeskus Koivulehto Pulkkila

Koti- ja asumispalveluohjaaja Rauni Tuomaala (puhelinaika ma-pe klo 8 - 9) 044 7591 851
Palvelukeskus Koivulehto 044 7591 836

Palvelukeskus Koivulehto

Pakkalantie 9
92600 PULKKILA
faksi (08) 8121 005

Palvelukeskus Vaarintalo Piippola

Koti- ja asumispalveluohjaaja Rauni Tuomaala (puhelinaika ma-pe klo 8 - 9) 044 7591 851
Palvelukeskus Vaarintalo 044 7591 850
Vanhustentalo Ainola 044 7591 845

Palvelukeskus Vaarintalo

Tenavatie 1
92620 PIIPPOLA
faksi (08) 650 906

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

HaapavesiPyhäntäSiikalatva »  Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila