- - - - terveyskeskus.jpg

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Perhe- ja yksikökohtaisella lastensuojelulla pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan (avohuollon tukitoimet). Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto). Lastensuojelu on yhteistyötä vanhempien, päivähoidon, neuvolan, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun lapsen oireilu, perhetilanne tai muu lapsen hyvinvointiin liittyvä asia huolestuttaa. Kuka tahansa voi myös tehdä sosiaaliviranomaiselle ilmoituksen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Lastensuojelu turvaa lasten

  • turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön
  • tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen
  • etusija erityiseen suojeluun

Lastensuojelun tehtävänä on

  • vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
  • tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
  • toteuttaa yksikö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimen, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.

Lastensuojeluun liittyvä perhetyö

Perhetyön tehtävänä on tukea vanhemmuutta, auttaa aktivoimaan ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja arjen sujumiseksi, sekä mahdollisen lähiverkoston kokoaminen perheen tueksi.

Perhetyöntekijä työskentelee asiakkaiden kotiympäristössä yhdessä sovittujen aikojen mukaisesti. Yhteistyötä tehdään perheen ja lähityöntekijöiden kanssa. Tässä ennaltaehkäisevässä työssä lähtökohtana on aina lapsen etu sekä perheen ja työntekijöiden yhdessä asettamat tavoitteet. Työtapoja ovat keskustelut sekä arjen hallinnan opettelu yhdessä tekemisen avulla.

Perheet ohjautuvat palvelun piiriin lastenneuvolan, päivähoidon, mielenterveystyön sekä sosiaalityön kautta.


Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella
Kiireellinen lastensuojelu virka-aikana, puh. 044 7591 001
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112


Lastensuojelusta vastaavat sosiaalityöntekijät
 044 7591 273 Ilpo Iivarinen, Kaisa Torkkola  044 7591 817 ja 044 7591 272 Eeva Huitula
 
Sosiaalitoimisto
PL 40
86601 Haapavesi

Lastensuojeluilmoitus pdf

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

HaapavesiPyhäntä