- - - - terveyskeskus.jpg

Palveluasuminen ja laitoshoito

Palveluasunnot ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina.

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi palveluasumiseen kuuluu palveluista perittävät ateriamaksu, tukipalvelumaksu sekä hoitomaksu, kts. Asiakasmaksuhinnasto

Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään palvelukeskuksen laitoshoitoyksikkö Nokelassa. Laitoshoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 mukainen laitoshoidon maksu.

Hakemuslomakkeita palveluasumiseen ja lisätietoja palveluasumisen hakemusmenettelyistä voi tiedustella
asumispalvelujen palveluesimieheltä Tiina Sainiolta, puh. 044 7591 6
10  (puhelinaika ma - pe klo 8 - 9 ).

Haapaveden vuodeosasto

Vuodeosastolla on 20 potilaspaikkaa. Potilaat tulevat päivystyksestä tai jatkohoitoon muista alueen sairaaloista. Lisäksi vuodeosastolla annetaan lyhytaikaisia avoterveydenhuollon palveluita terveyspalvelualueen asiakkaille. Toteutamme hoidossamme kuntouttavaa työotetta, jossa otetaan huomioon potilaan omat voimavarat ja ohjaamaan häntä omatoimisuuteen.

Myyrinkuja 1
86600 Haapavesi
Vuodeosaston kanslia, puh. 044 7591 440
Potilastiedustelut klo 13 - 16, puh. 044 7591 442
Kotiutushoitaja, puh. 044 7591 651

Palvelukeskus Paakkilanhovi Haapavesi

Palvelukeskus Paakkilanhovi on eri palveluyksiköistä koostuva vanhusten tarpeet huomioiva palvelukeskus. Paakkilanhovissa sijaitsee laitosasumisen yksikkö Nokela, pienryhmäkoti Onnela ja dementiayksikkö Tähtelä. Lisäksi Paakkilanhovissa on itsenäisemmän asumisen mahdollistavia tukiasuntoja.

 

Laitosasumisen yksikkö Nokela

Nokela on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö. Nokelassa on 20 laitospaikkaa.
Puh. 044 7591 615.

Pienryhmäkoti Onnela

Onnela on ympärivuorokautista kodinomaista asumista tarjoava yksikkö. Onnelassa on yhden ja kahden hengen huoneita, asukkaat asuvat vuokrasuhteessa. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, siivous- sekä hoiva- ja huolenpitopalvelut. Yksikössä tarjotaan myös tilapäistä hoitoa.
Puh. 044 7591 616

Pienryhmäkoti, dementiayksikkö Tähtelä

Tähtelä on ympärivuorokautista pienryhmäkotiasumista tarjoava dementiayksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti muistihäiriöisille ja paljon apua, tukea ja valvontaa tarvitseville vanhuksille. Tähtelässä on yhden tai kahden hengen huoneita, asukkaat ovat vuokrasuhteessa. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia-, siivous- sekä hoiva- ja huolenpitopalvelut. Yksikössä tarjotaan myös tilapäistä hoitoa.
Puh. 044 7591 614

Palveluasuntojen osoite:
Palvelukeskus Paakkilanhovi
Kirkkotie 17
86600 Haapavesi

Paakkilanhovin tukiasunnot

Tukiasuminen tarjoaa asunnon ja tarpeelliset palvelut ikäihmiselle, joka ei selviydy omassa kodissaan, mutta joka ei ole ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Tukiasuntoon muuton tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen tarjoamalla tarvittavia hoito- ja tukipalveluita. Tukiasunnoissa on yhden tai kahden hengen ruokakunnille sopivia asuntoja. Asukas on vuokrasuhteessa ja maksaa itse asumiseen liittyvät maksut.

Tukiasuntojen osoite:
Paakkilanhovin tukiasunnot                                                                          
Kirkkotie 17   A                                                                                                     
86600 Haapavesi      

Ryhmäkoti Marttalan tukiasunnot 
Lallunniementie 3                                                                                      
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 489

Pienryhmäkodit

Palvelukeskus Paakkilanhovin läheisyydessä sijaitsevat pienryhmäkodit Peltola ja Rantala. Pienryhmäkodit tarjoavat kodinomaisia asumispalveluja vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Hoito sisältää asukkaan tarpeiden mukaan päivittäisen perushoidon, ateriapalvelut, siivouksen ja turvapalvelun.

Pienryhmäkotien osoite:
Pienryhmäkoti Peltola
Lallunniementie 7 A
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 627

Pienryhmäkoti Rantala
Lallunniementie 7 B
86600 Haapavesi
puh. 044 7591 457

Siikalatvan kunnan asukkaiden sosiaalihuollon palvelut järjestää Mehiläinen Oy 1.1.2017 alkaen.

Näiltä sivuilta löydät tiedot Siikalatvan ikäihmisten asumispalveluista ja yhteystietoja:
http://siikalatva.omasote.fi/palvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-asuminen/

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

HaapavesiPyhäntä